เที่ยวต่างแดน

ท่องเที่ยวสุดประหยัดได้ที่ The Alhambra (ประเทศสเปน)

The Alhambra (ประเทศสเปน) รายละเอียด ชื่อ “Alhambra” มาจากรากภาษาอาหรับซึ่งหมายถึง “ปราสาทสีแดงหรือสีแดงเข้ม” อาจเป็นเพราะสีของกำแพงและกำแพงล้อมรอบเนินเขาของ La Sabica ซึ่งโดยแสงดาวเป็นเงิน แต่ด้วยแสงแดดจะเปลี่ยนเป็นทอง แต่มีบทกวีอีกฉบับหนึ่งปรากฏขึ้นโดยนักวิเคราะห์ชาวมุสลิมที่พูดถึงการก่อสร้างป้อมปราการของ Alhambra ด้วยแสงไฟฉายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสีสันที่โดดเด่นของกำแพง สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร […]